Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder

Datum besluit: 8 juni 2021


Er is in Zuid-Holland een grote, acute behoefte aan nieuwe woningen. De Zuidplaspolder is al sinds 2004 aangewezen voor grootschalige woningbouw. Verschillende gemeenten en de provincie Zuid-Holland hebben in 2004 de Grondbank RZG Zuidplas opgericht om gronden aan te kopen ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. De gemeente Zuidplas, de Grondbank RZG Zuidplas en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder opgesteld voor de integrale ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder. Deze is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Ook heeft de gemeente Zuidplas een Masterplan voor dit gebied vastgesteld. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie van 8.000 woningen, waarvan meer dan de helft in het betaalbare segment en 30% sociale huur. Ook zijn er afspraken gemaakt over nieuwe bedrijventerreinen, mobiliteit, natuur, landschap en duurzaamheid. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de verkoop van gronden van de Grondbank en de provincie aan de gemeente Zuidplas. Hiermee is een hele belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van dit gebied en de realisatie van nieuwe woningen in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering