Interim-Management Consult
provinciehuis

IMC is een samenwerkingspartner voor andere overheden en werkt niet uitsluitend voor de provincie Zuid-Holland. IMC is een interne eenheid voor interim-management en consultancy die tijdelijk managementopdrachten uitvoert binnen onder andere de provincie Zuid-Holland. Bij IMC werken ervaren provinciale managers die zich hebben bewezen in het lijnmanagement en zich hebben gespecialiseerd in interim-management. Daarnaast beschikt IMC ook over ervaren programma- en projectleiders.

IMC werkt samen met een aantal Zuid-Hollandse gemeenten, de Interimpools van de Rijksoverheid samenwerkend in het Poolcirkeloverleg en uiteraard met de overige (Randstad)provincies. IMC Zuid-Holland ontwikkelt, als middenbestuur, initiatieven om de samenwerking tussen de drie overheidslagen op het gebied van interim-management te intensiveren.

Naast kosteneffectiviteit zijn snelle inzetbaarheid zonder ingewikkelde aanbestedingsprocedures en de grote "insight" kennis van mensen, cultuur, organisatie, processen en werkwijzen, kenmerken van IMC. Voor specifieke deskundigheden en extra capaciteit huurt de provincie Zuid-Holland wel externen in.

Welke producten levert IMC?

  • Interim- en Verandermanagement
  • Project- en Programmamanagement
  • Consultancy, gerelateerd aan verandering
  • Overige Diensten