PAL
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, groen, water, ruimte, mobiliteit en economie).

Vergaderingen

Hieronder vind je de agenda van de volgende vergadering en het verslag van de laatste vergadering. Wil je eerdere verslagen inzien, neem contact op met

Volg de PAL op Twitter