PAL
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, groen, water, ruimte, mobiliteit en economie).

Volg PALvoorGroen op Twitter

Verslag

Het verslag van de werkgroep Duinpolderweg van 10 januari 2018 is, als uitzondering op de gebruikelijke werkwijze van PAL-werkgroepen, op verzoek van de projectgroep Duinpolderweg geplaatst.