PAL
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, groen, water, ruimte, mobiliteit en economie).

Volg PALvoorGroen op Twitter

Wilt u contact met de pal? 
Dat kan via  en 0613687925.
Inschrijven nieuwsbrief PAL