Provinciedichter
Header provinciedichter5-01

Zuid-Holland heeft sinds 11 januari haar eigen provinciedichter: Etwin Grootscholten. In het dagelijks leven werkt Etwin als beleidsmedewerker bij de afdeling Samenleving en Economie, maar daarnaast schrijft hij poëzie. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie droeg de dichter zijn eerste gedicht over de provincie, getiteld 'Het Verlangen van Zuid-Holland' voor.

Het instituut ‘Dichter van de provincie Zuid-Holland’ is van en voor de provincie: van het gebied en zijn gebruiker, de burger, én de organisatie. Maar het is niet ván de organisatie. Het is van niemand, en daarmee direct van iedereen.


Twitter #dichterZH

Contact

Heeft u vragen en/of suggesties? Neem dan contact op met Etwin Grootscholten