Economie
Groeiagenda Zuid-Holland

Kaart Nederland - Zuid-Holland uitgelicht

Zuid-Holland kan en wil meer bijdragen aan de Nederlandse economie en samenleving. Daarom heeft de provincie met overheidspartners, het bedrijfsleven en kennisinstellingen de regionale Groeiagenda ontwikkeld. Vanuit de Groeiagenda komen voorstellen die aanspraak maken op het Nationaal Groeifonds van het Rijk. Het Groeifonds heeft voor de periode 2021-2026 €20 miljard beschikbaar.

MIT-subsidie

Honderden bedrijven ontvingen MIT-subsidie om hun innovaties verder te brengen. Een drone voor onderwaterinspecties tot aan zeewier kweken in het Westland. Bekijk de video's en ontdek hoe de MIT bedrijven hun innovatie verder bracht.

Europese subsidies

De provincie Zuid-Holland participeert in diverse interregionale en Europese subsidieprogramma’s die veelal ten goede komen aan vernieuwing en versterking van de regionale economie.

Startup in Residence (SIR)

Zet jij met ons een stap in de toekomst? Provincie Zuid-Holland nodigt startups uit om innovatieve oplossingen te pitchen voor maatschappelijke uitdagingen. Het doel: de beste oplossingen testen in een pilot. Meedoen of meer weten?

InnovationQuarter

Logo-Innovation-Quarter

Om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese economische topregio is een effectievere samenwerking nodig, vooral in de zogeheten ‘triple helix’: overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Daarom heeft onder andere Zuid-Holland, Innovation Quarter opgericht.

Werklocaties

Een groot deel van de werkgelegenheid in Zuid-Holland speelt zich op bedrijventerreinen, in kantoren en de detailhandel. De provincie werkt aan een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod en maakt hiervoor beleid en regelingen.

Human capital

Zuid-Holland heeft een van de grootste arbeidstekorten van Nederland. Een op de vijf bedrijven kan onvoldoende gekwalificeerd personeel krijgen, terwijl er aan de andere kant een bovengemiddeld aantal mensen in Zuid-Holland geen werk hebben.

De provincie heeft met tientallen partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid een akkoord gesloten (Human Capital Akkoord) voor het (om)scholen van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent.

Circulaire economie

De provincie Zuid-Holland werkt samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden aan een samenleving die toekomstbestendig is. In zo’n duurzame en circulair samenleving bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Digitale economie

Digitalisering is een belangrijk thema voor de economie in Zuid-Holland. Digitalisering verandert de huidige productieprocessen, verdienmodellen en het werk zoals we dit nu kennen. Dit biedt kansen en bedreigingen.

Coronamonitor