Onderzoeksfaseonderzoeksfase

Als eerste is er een zogeheten nulmeting uitgevoerd, om te bepalen waar de grootste winst ligt op het gebied van energiebesparing en -opwekking. De nulmeting is een inventarisatie van de CO2 footprint van de weg zoals deze er nu ligt. De energie die nodig is om het asfalt aan te leggen, maar ook de stroom voor de verlichting en de diesel die nodig is om de bermen te kunnen maaien zijn allemaal in deze nulmeting meegenomen. Bekijk de nulmeting (PDF, 2,1 MB).

Daarnaast verzamelt de provincie in de onderzoeksfase alle innovaties die al toegepast worden op verschillende wegen in Nederland. Sommige zijn relatief eenvoudig, andere worden in proefopstellingen eerst getest. Door te onderzoeken wat er nodig is en wat er kan, weten we welke maatregelen het beste toegepast kunnen worden.

In de onderzoeksfase heeft de provincie ook een brainstorm georganiseerd volgens de Deep Dive methode. Verschillende belanghebbenden kwamen op uitnodiging van de provincie bij Yes!Delft bijeen voor een actieve dag vol inspiratie. Door samen te werken aan ideeën voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en manieren om de omgeving te betrekken, ontstond de samenwerking die de provincie in dit project zoekt.