Participatiefaseparticipatie

Binnen het geplande groot onderhoud aan de N470, zoekt de provincie Zuid-Holland partners om vernieuwingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking in de weg toe te passen. Daarom nodigt de provincie Zuid-Holland in de participatiefase kennisinstellingen, bedrijven en gebruikers uit om mee te doen. Zo organiseerde de provincie voor de start van de aanbestedingsprocedure een innovatiemiddag. Grote bouwbedrijven, kleine start-ups en kennisinstellingen maakten daar kennis met elkaar, met als doel om samenwerking te stimuleren.

Omdat de provincie in dit project de ruimte wil geven aan innovatie, wordt de aannemer die de werkzaamheden uit gaat voeren via een concurrentiegerichte dialoog gekozen. In deze procedure gaan we met een aantal partijen in gesprek over de eisen van dit project. In meerdere rondes krijgen de aannemers de kans om hun plan van aanpak aan te scherpen, zodat de CO2 balans van het onderhoud en beheer aan de N470 daadwerkelijk neutraal wordt.

Ook bewoners langs de N470 kunnen meedenken, bijvoorbeeld over de Energy Wall, een geluidsmuur die ook energie zal opwekken. Wanneer u een idee, een suggestie of een kritiekpunt heeft, kunt u deze op www.civocracy.org/pzh met ons delen.


Zie ook