Verbeteringen
Het groot onderhoud aan de N470 omvat meer dan het vervangen van het asfalt. De N470 wordt een weg die energie zal opwekken en besparen. Daarnaast worden er diverse maatregelen genomen om de doorstroom en de veiligheid van de weg te verbeteren.

Extra rijbaan

Tussen de Voorhofdreef en de A13 wordt de snelheid verlaagd van 100 km/u naar 80 km/u. Daarnaast zal de invoegstrook van de Schieweg gecombineerd worden met de uitvoegstrook van de Schoemakerstraat, waardoor een grote in- en uitvoegstrook ontstaat. Deze extra ruimte zorgt voor een betere doorstroming. Omwonenden en nabijgelegen bedrijven hebben in het voortraject aangegeven behoefte te hebben aan deze extra rijbaan.

Kruising Voorhofdreef

Kruising Voorhofdreef wordt opnieuw ingericht om de doorstroming op de N470 te verbeteren en de filevorming te verminderen. Zo komt er bijvoorbeeld voor de kruising een extra rijbaan. Optrekkende voertuigen zijn trager dan rijdend verkeer. Deze extra rijstrook zorgt voor een snellere doorstroom. Eenmaal opgetrokken voertuigen zullen na de kruising weer invoegen.

Herindeling Kruithuisplein

Het Kruithuisplein krijgt ook een herindeling om de doorstroom te verbeteren. Er zijn momenteel 2 rijstroken richting Delft Noord, daar komt een rijstrook bij. Op de N470 vanaf Ruyven komt er een zogenoemde ‘vrije rechtsaffer’, waardoor je zonder te stoppen voor verkeerslichten rechtsaf de A13-noord op kunt rijden.

Rotonde wordt kruispunt

Rotonde Ruyven zal een kruispunt worden met meer opstelstroken in diverse richtingen. De rotonde wordt vervangen voor een kruispunt omdat het -verkeer vanuit Ruyven regelmatig lang moet wachten voor zij de N470 op kunnen rijden. Met een kruispunt zal de doorstroming verbeteren.

Eenduidig wegbeeld rotondes

Alle rotondes van de N470 rondom Pijnacker-Nootdorp zullen worden aangepast, zodat er een eenduidig wegbeeld gecreëerd wordt. Uit gedragkundig onderzoek naar de N470 bleek dat dit de verkeersveiligheid zal vergroten. Iedere drietaksrotonde zal hetzelfde worden ingericht.

Nieuwe rotonde Komkommerweg

De Nieuwe Komkommerweg wordt met een rotonde aangesloten op de N470. Het fietspad langs de N470 gaat met een tunnel onder de Nieuwe Komkommerwegdoor. Fietsers kunnen via het bestaande fietspad langs de N470, zonder belemmeringen van Pijnacker naar Delft en omgekeerd. De nieuwe Komkommerweg wordt een uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Deze weg ontlast de kernen Pijnacker (Oostlaan) en Delfgauw van (vracht)-verkeer. Daarmee neemt de leefbaarheid en woonkwaliteit toe.

Nieuwe rotonde Oostelijke randweg

Tussen de N470 en de Katwijkerlaan legt de gemeente Pijnacker-Nootdorp de 'Oostelijke randweg' aan. Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook kunnen de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude in Pijnacker ervan gebruik maken. De Oostelijke randweg wordt met een rotonde aangesloten op de N470.

Verkeersregelinstallaties

Alle verkeersregelinstallaties van de N470 zullen worden vervangen. Het verkeer zal nog beter geregistreerd worden door de verkeerslichten, die zich vervolgens aanpassen op het verkeer. Dit verbetert de doorstroom.

Pechhavens

Langs de N470 zijn verschillende ‘pechhavens’ te vinden; een gedeelte van de vluchtstrook naast de weg waar automobilisten met pech tijdelijk kunnen stoppen. De weg heeft nu meer pechhavens dan volgens de richtlijnen nodig zijn. Daarom zullen er een aantal worden weggehaald.