VerbeteringenHet groot onderhoud aan de N470 omvat meer dan het vervangen van het asfalt. De N470 wordt een weg die energie zal opwekken en besparen. Daarnaast worden er diverse maatregelen genomen om de doorstroom en de veiligheid van de weg te verbeteren.

Extra rijbaan

Tussen de Voorhofdreef en de A13 is de snelheid verlaagd van 100 km/u naar 80 km/u. Daarnaast is de invoegstrook van de Schieweg gecombineerd met de uitvoegstrook van de Schoemakerstraat, waardoor een grote in- en uitvoegstrook ontstaat. Deze extra ruimte zorgt voor betere doorstroming. Omwonenden en nabijgelegen bedrijven hadden in het voortraject aangegeven behoefte te hebben aan deze extra rijbaan.

Kruising Voorhofdreef

Kruising Voorhofdreef is opnieuw ingericht om de doorstroming op de N470 te verbeteren en de filevorming te verminderen. Zo is er bijvoorbeeld voor de kruising een extra rijbaan gekomen. Optrekkende voertuigen zijn trager dan rijdend verkeer. Deze extra rijstrook zorgt voor een snellere doorstroom. Eenmaal opgetrokken voertuigen zullen na de kruising weer invoegen.

Herindeling Kruithuisplein

Het Kruithuisplein kreeg ook een herindeling om de doorstroom te verbeteren. De 2 rijstroken richting Delft Noord zijn uitgebreid naar 3 rijstroken.

Rotonde wordt kruispunt

Rotonde Ruyven is een kruispunt geworden met meer opstelstroken in diverse richtingen. De rotonde is vervangen voor een kruispunt, omdat verkeer vanuit Ruyven regelmatig lang moest wachten voor zij de N470 op konden rijden. Met een kruispunt zal de doorstroming verbeteren.

Eenduidig wegbeeld rotondes

Alle rotondes van de N470 rondom Pijnacker-Nootdorp zijn aangepast zodat er nu een eenduidig wegbeeld is ontstaan. Uit gedragkundig onderzoek naar de N470 bleek dat dit de verkeersveiligheid zou vergroten. Iedere drietaksrotonde is nu hetzelfde ingericht.

Nieuwe rotonde Komkommerweg

De Nieuwe Komkommerweg is met een rotonde aangesloten op de N470. Het fietspad langs de N470 gaat met een tunnel onder de Nieuwe Komkommerweg door. Fietsers kunnen via het bestaande fietspad langs de N470, zonder belemmeringen van Pijnacker naar Delft en omgekeerd. De nieuwe Komkommerweg is een uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Deze weg ontlast de kernen Pijnacker (Oostlaan) en Delfgauw van (vracht)-verkeer. Daarmee neemt de leefbaarheid en woonkwaliteit toe.

Nieuwe rotonde Oostelijke randweg

Tussen de N470 en de Katwijkerlaan legt de gemeente Pijnacker-Nootdorp de 'Oostelijke randweg' aan. Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook kunnen de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude in Pijnacker ervan gebruik maken. De Oostelijke randweg is met een rotonde aangesloten op de N470.

Verkeersregelinstallaties

Alle verkeersregelinstallaties van de N470 zijn vervangen door Slimme Verkeerslichten. Het verkeer zal nog beter geregistreerd worden door de nieuwe verkeerslichten, die zich aanpassen op het verkeer. Dit verbetert de doorstroom.

Pechhavens

Langs de N470 zijn verschillende ‘pechhavens’ te vinden; een gedeelte van de vluchtstrook naast de weg waar automobilisten met pech tijdelijk kunnen stoppen. De weg had in de oude situatie meer pechhavens dan volgens de richtlijnen nodig zijn. Daarom zijn er een aantal weggehaald.