KlimaatKlimaatbestendig Zuid-Holland

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, droger, met meer hoosbuien en zeespiegelstijging. Om de overlast en schade van deze weersextremen in de toekomst te beperken, is het belangrijk om nu maatregelen te nemen. Hier lees je hoe de provincie zich inzet voor een klimaatbestendig Zuid-Holland.

Grootste uitdagingen voor Zuid-Holland

In Zuid-Holland leiden de toenemende hoosbuien, droogte, hitte, bodemdaling en zeespiegelstijging tot andere problemen dan in andere provincies van Nederland. Zo leidt droogte op de zandgronden van de Veluwe tot grote problemen voor de natuur en landbouw, terwijl droogte in Zuid-Holland vooral leidt tot grote risico’s op funderingsschade. Om Zuid-Holland klimaatbestendig en waterrobuust te kunnen inrichten, geeft de provincie prioriteit aan de volgende 6 grote uitdagingen:

  • Hittestress in de steden
  • Waterschade in de steden
  • Funderingsschade in de steden
  • Verzilting
  • Overstromingsrisico’s
  • Veenoxidatie in het landelijk gebied

In de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie lees je hoe de provincie deze uitdagingen aanpakt.

Op weg naar een klimaatbestendige Hoeksche Waard met de Hoeksche 4

Op 30 september gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland symbolisch het startsein voor de uitvoer van de 'Hoeksche 4'. De Hoeksche 4 is een agenda met daarin acties en projecten om de Hoeksche Waard te beschermen tegen klimaatverandering.

Bekijk hier het filmpje waarin onder ander gedeputeerde Meindert Stolk de aanpak toelicht. Meer informatie vind je op www.gemeentehw.nl/klimaatadaptatie.

Klimaatbestendig bouwen en wonen


Convenant klimaatadaptief bouwen

Hoe zorgen we ervoor dat onze gebouwen bestand zijn tegen de weersextremen van de toekomst? Zuid-Hollandse overheden, de bouwsector en kennisinstellingen ontwikkelden samen de uitgangspunten voor klimaatbestendig bouwen. Tientallen gemeenten en organisaties uit de bouw en de maatschappelijke sector hebben zich inmiddels aangesloten. Je vindt de uitgangspunten, handreikingen, kennis en praktijkvoorbeelden op www.bouwadaptief.nl.

Klimaatbestendig wonen

Samen met de woningbouwcorporaties en partners zoals de groene huisvesters werken we aan klimaatbestendige huurwoningen. Download de Prestatieafspraken en klimaatadaptatie in Zuid-Holland (pdf).

Innovatie en kennis

De provincie ondersteunt kennis en innovaties voor een klimaatbestendige leefomgeving. Zo zijn we partner in De Straad, kennis-en praktijkkrant over de inrichting van de klimaatbestendige straat en ondersteunen we onze partner VP Delta, bij het ontwikkelen van de fieldlabs met oplossingen voor de klimaatbestendige stad.

Mitigatie en adaptatie

Adaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) lukt alleen als we ook werken aan mitigatie (beperken van de CO2 uitstoot). Daar werkt de provincie aan via het programma ‘Schone Energie voor Iedereen’.