Klimaat
Klimaatatlas

klimaatatlas

Alle gemeenten en regionale overheden moeten voor 2020 een stresstest hebben gedaan waaruit blijkt waar hun gebouwen en infrastructuur kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Om de gemeenten daarbij te helpen, ontwikkelde de provincie samen met de waterschappen de klimaatatlas, met kaarten waarop u heel precies, per gebouw kunt zien waar het heel warm wordt, waar de wegen overstromen en waar de bodemdaling voor overlast zorgt.

Tik uw postcode in en kijk wat de klimaateffecten in uw buurt zijn.

Klimaatadaptief bouwen

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen door klimaatverandering. Deze ambitie is vastgelegd in het Convenant (Overeenkomst) Klimaatadaptief Bouwen.

Klimaateffectatlas

klimaateffectatlas

De provincie ontwikkelde samen met de waterschappen de online klimaatatlas. Hoe het weer zich de komende decennia in Zuid-Holland naar verwachting gaat ontwikkelen en welke effecten we daarvan kunnen verwachten, staat in de klimaateffectatlas. Dit is een handige tool voor beleidsmedewerkers en bestuurders die op zoek zijn naar de juiste data en scenario’s. Deze Klimaateffectatlas is in opdracht van de Provincie Zuid-Holland ontwikkeld door Climate Adaptation Services met medewerking van het KNMI.

Volg @zuid-holland op Twitter

Op onderstaande tijdlijn ziet u tweets van de provincie Zuid-Holland. Kunt u deze tweets niet of moeilijk lezen? Kijk dan op https://twitter.com/zuid_holland.