KlimaatVoorbereid op weersextremen en bodemdaling

Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met weersextremen zoals hoosbuien, hitte en droogte. Ook de effecten van zeespiegelstijging en bodemdaling worden groter. Als laag gelegen, dichtbevolkte delta is Zuid-Holland extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland samen met Waterschappen en gemeenten aan het beperken van schade en overlast door weersextremen en bodemdaling.​ Welke maatregelen we daarvoor nemen, staat in de Provinciale klimaatadaptatiestrategie 'Weerkrachtig Zuid-Holland' .

De strategie is gebaseerd op de verkenning van het team 'Adaptieve Delta'. Lees in de rapportage (pdf, 5.7 MB) meer over hun werkzaamheden.

Download het rapport Effect van verstedelijking op wateroverlast (PDF)

Doe mee en praat mee!

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Abonneer je op onze maandelijkse update of volg ons op LinkedIn in de groep Klimaatadaptatie & Bodemdaling.

Ons klimaatbeleid maakt deel uit van het provinciale Omgevingsbeleid.

Klimaatatlas

klimaatatlas

Alle gemeenten en regionale overheden moeten voor 2020 een stresstest hebben gedaan waaruit blijkt waar hun gebouwen en infrastructuur kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Om de gemeenten daarbij te helpen, ontwikkelde de provincie samen met de waterschappen de klimaatatlas, met kaarten waarop u heel precies, per gebouw kunt zien waar het heel warm wordt, waar de wegen overstromen en waar de bodemdaling voor overlast zorgt.

Tik uw postcode in en kijk wat de klimaateffecten in uw buurt zijn.

Klimaatadaptief bouwen

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen door klimaatverandering. Deze ambitie is vastgelegd in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.

Klimaateffectatlas

klimaateffectatlas

De provincie ontwikkelde samen met de waterschappen de online klimaatatlas. Hoe het weer zich de komende decennia in Zuid-Holland naar verwachting gaat ontwikkelen en welke effecten we daarvan kunnen verwachten, staat in de klimaateffectatlas. Dit is een handige tool voor beleidsmedewerkers en bestuurders die op zoek zijn naar de juiste data en scenario’s. Deze Klimaateffectatlas is in opdracht van de Provincie Zuid-Holland ontwikkeld door Climate Adaptation Services met medewerking van het KNMI.

Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

weerkrachtig_zuid-holland

Van energie tot infrastructuur en verstedelijking; in de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie staat hoe de provincie zich inzet voor een klimaatbestendig Zuid-Holland.

NB: dit is een PDF document, wilt u een word versie ontvangen neem dan contact op met