Hoeksche Waard
Zeilbootjes Binnenmaas
Cromstrijen
De Oostmolen Mijnsheerenland
Oogsten in de polders rondom Strijen
Gors Nieuw-Beijerland

De Hoeksche Waard is een belangrijk deel Zuid-Holland waar wij trots op zijn als provincie. De toekomst van dit gebied nemen wij dan ook ter harte. Dit vraagt om een slagvaardige overheid die aan oplossingen werkt voor de uitdagingen van het gebied.

De provincie en de regio werken in het Gebiedsprogramma samen aan het verbeteren van onder andere de bereikbaarheid, economie en het landschap.

Om de slagvaardigheid te vergroten, heeft de provincie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samen te voegen tot één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019. Meer informatie over het Gebiedsprogramma en de discussie over de bestuurlijke toekomst vindt u hieronder.


Gebiedsprogramma Hoeksche Waard

Bestuurlijke toekomst

Volg Zuid_Holland op Twitter