Interbestuurlijk toezichtMeldingen IBT

Is er volgens u sprake van een misstand binnen uw gemeente of waterschap op één van de toezichtsdomeinen van de provincie dan kunt u een melding IBT doen.

Infographic Proces Interbestuurlijk Toezicht

Dashboard Interbestuurlijk Toezicht

Er is een dashboard gemaakt met data over interbestuurlijk toezicht.

Bestuursovereenkomst

De afspraken tussen provincie en gemeenten zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Met de bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening door de gemeenten voor de toezichtsdomeinen. Tevens bevat de overeenkomst een beoordelingskader, inclusief het provinciale toezichtregime.

Rapportage IBT over 2019

Resultaten van het interbestuurlijk toezicht door de provincie op de Zuid-Hollandse gemeenten over het jaar 2019.