Ruimtelijke kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit is een onderdeel van de Visie ruimte en mobiliteit

Ruimtelijke kwaliteit gaat niet zozeer over 'mooi', als wel over 'goed'

Voor elk gebied is de ruimtelijke kwaliteit in gebiedsprofielen in kaart gebracht

In 5 stappen naar ruimtelijke kwaliteit

Blok 5 stappen

Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Harm-Veenenbos

Harm Veenenbos is de onafhankelijk provinciaal adviseur ruimtelijk kwaliteit (PARK). Veenenbos is aangesteld voor een periode van 3,5 jaar en is gestart op september 2016.

Bekijk de film

De provincie deelt nieuwe ingrepen in het landschap in 3 categorieën: inpassen, aanpassen en transformeren.
In de film ziet u hoe de provincie wil omgaan met de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland en hoe de provincie de ingrepen indeelt.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.