Wind- en zonne-energie in de van Pallandtpolder MiddelharnisTen noorden van Middelharnis, op Goeree-Overflakkee, wordt een gecombineerd zon- en windpark ontwikkeld. Er is sprake van een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de aanleg van duurzame energieopwekking wordt gecombineerd met de aanleg van recreatieve routes, nieuwe landgoederen, uitbreiding van de milieustraat en de aanleg van een nieuw zoetwater -inlaatpunt en -kanaal. Er wordt een gecombineerde netaansluiting gerealiseerd.

Door middel van een aantal modellen is onderzocht hoe het zonneveld van ca. 30ha het beste geplaatst kan worden in de polder en in relatie tot de twee rijen windturbines. Gekozen is voor de locatie tussen de nieuwe rij turbines en de uit te breiden milieustraat. De landschappelijke randen van de polder worden versterkt en binnen de polder wordt een nieuw landschappelijk raamwerk ontwikkeld, dat zorgt voor een groenblauwe en recreatieve dooradering van de polder.


Modellenstudie, model 1. Energiestrip

Bron: Feddes Olthof Landschapsarchitecten, landschappelijke inrichting zonneweide van Pallandtpolder

Modellenstudie, model 2. Energielandgoed

Bron: Feddes Olthof Landschapsarchitecten, landschappelijke inrichting zonneweide van Pallandtpolder

Landschappellijke raamwerk van het voorkeursmodel

Bron: Feddes Olthof Landschapsarchitecten, landschappelijke inrichting zonneweide van Pallandtpolder

Ontwerp van de rand en overhoeken

Bron: Feddes Olthof Landschapsarchitecten, landschappelijke inrichting zonneweide van Pallandtpolder