Zonne-energie en natuurontwikkelingHet Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft onderzocht hoe nieuwe natuur en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen versterken. Er is een strategie ontwikkeld waarbij de opbrengst van het zonneveld wordt gebruikt als cofinanciering om de natuurontwikkeling in Noord-Brabant te versnellen. Zonne-energie wordt zo de aanjager van verduurzaming en een toename van biodiversiteit. Dat is de basis voor de uitgangspunten hieronder.

Uitgangspunten biodversiteit zonnepanelen en biodiversiteit

Ten opzichte van een ‘standaard’ zonnepark worden er minimaal 30% minder panelen geplaatst. Het zonnepark blijft 15 jaar staan, met een gelijkblijvend commercieel rendement dankzij een financiële stimulans van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Vanaf dag 1 gaan natuurontwikkeling en duurzame energie-opwekking samen door de extensieve opzet van het zonnepark. Wanneer de zonnepanelen verdwijnen na 15 jaar wordt de grond volledig beschikbaar voor de natuur. Per hectare zonne-natuur wordt voor 160 huishoudens schone stroom opgewekt: jaarlijks 475.000 kWh.

Er wordt momenteel nader onderzoek gedaan en er worden op verschillende locaties projecten ontwikkeld.