Uitvoeringsprotocol
Vanwege bevolkingsgroei, veranderingen in energiegebruik en nieuwbouw (van wegen) is het steeds vaker noodzakelijk om kabels en leidingen in de ondergrond te verleggen. Om dit verleggingsproces te versoepelen en mogelijke risico’s rond uitval van nutsvoorzieningen te beperken, hebben de provincie Zuid-Holland en de directies van Dunea, Evides, Oasen, Stedin, Velin, Liander en Westland Infra (proces)afspraken met elkaar gemaakt.

Elke fase van het proces wordt in het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 zorgvuldig beschreven en doorlopen. Van goed voorbereid vooroverleg tot het voorkomen van geschillen. En zo mogelijk het voorkomen van verleggingen van (bijzondere) leidingen.

Hoe werkt een verlegging?

De Provincie Zuid-Holland (verzoeker) is degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen doet. Onder aanpassing wordt onder andere verstaan het verleggen, verwijderen en beschermen van kabels en leidingen en daarmee gerelateerde werken. De Netwerkbeheerder (acceptant) is degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen aanvaardt en de aanpassing uitvoert. Acceptant voert de werkzaamheden uit en heeft de management-regie over de aanpassing. Verzoeker en acceptant werken met erkenning van elkaars specifieke rol en met inachtneming van de bedrijfseigen specificaties, managementcontrol en bedrijfsethiek zo efficiënt en effectief mogelijk samen. Provincie en netbeheerders spannen zich in om de werkwijze zoals die in dit protocol ligt besloten binnen de eigen bedrijfsprocessen te implementeren om dit te realiseren.


Document

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019