Uitvoeringsprotocol
Het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen PZH (Provincie Zuid-Holland) (staat in Documentenblok) is tot stand gekomen na overleg tussen de Provincie Zuid-Holland, Dunea N.V., Evides B.V., Liander N.V., Oasen N.V., Stedin Netbeheer N.V., Westland Infra B.V. en de VELIN, en is een vastlegging van een nadere invulling van afspraken hoe partijen in het verleggingsproces met elkaar willen omgaan. Het 'Raamwerk proces' (zie bijlage) en dit protocol zijn het resultaat van een gezamenlijke inspanning van vertegenwoordigers uit voornoemde brancheorganisaties en het Expertisenetwerk K&L van de Provincie.

De Provincie Zuid-Holland (verzoeker) is degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen doet. Onder aanpassing wordt onder andere verstaan het verleggen, verwijderen en beschermen van kabels en leidingen en daarmee gerelateerde werken.

De Netwerkbeheerder (acceptant) is degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen aanvaardt en de aanpassing uitvoert. Acceptant voert de werkzaamheden uit en heeft de management-regie over de aanpassing.

Verzoeker en acceptant verplichten zich wederzijds met erkenning van elkaars specifieke rol en met inachtneming van de bedrijfseigen specificaties, managementcontrol en bedrijfsethiek efficiënt en effectief te werken en de werkwijze zoals die in dit protocol ligt besloten binnen de eigen bedrijfsprocessen te implementeren.