Kabels en leidingen
Voor het leggen van transport- en distributieleidingen worden regelmatig de bermen van provinciale wegen en vaarwegen gebruikt. Zowel vanuit praktische als juridische overweging zijn de weggebieden vaak de meest logische tracés voor de netbeheerders om hun ondergrondse verbindingen aan te leggen. Naast de aanwezige ‘traditionele’ disciplines stijgt het gebruik van de ondergrond door de aanleg van onder andere warmteleidingen, industriële transportleidingen en glasvezelnetten. Het resultaat is dat de ruimtedruk in de ondergrond steeds groter wordt en daarom de samenwerking tussen de kabel- en leidingbeheerders en provincie steeds belangrijker wordt.

Uitvoeringsprotocol

Afbeelding-bij-Uitvoeringsprotocol-Kabels-en-leidingen-2019

Het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen PZH (Provincie Zuid-Holland) is tot stand gekomen na overleg tussen de Provincie Zuid-Holland, Dunea N.V., Evides N.V., Liander N.V., Oasen N.V., Stedin Netbeheer N.V., Westland Infra B.V. en de VELIN, en is een vastlegging van een nadere invulling van afspraken hoe partijen in het verleggingsproces met elkaar willen omgaan.

Algemeen

Afbeelding-kabels

De wegen en vaarwegen in beheer van de provincie Zuid-Holland vervullen niet alleen een belangrijke rol voor bovengronds verkeer en vervoer; de weggebieden zijn ook belangrijke corridors van allerlei ondergrondse kabels en leidingen.

Verlegregeling