Zuid-Holland Noord
De Provincie moet concessiegebieden op grond van de wet personenvervoer 2000 periodiek verplicht aanbesteden. Zij nodigt hierbij vervoersbedrijven uit om een zo goed mogelijke aanbieding te doen om openbaar vervoer te verzorgen.

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag.

Basisinformatie

In 2018 en 2019 is via bijeenkomsten, interviews en data-analyse allerlei basisinformatie over Zuid-Holland Noord verzameld. Zowel over het openbaar vervoer als over het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en vervoer vanuit de Jeugd- en Participatiewet). Ook zijn maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen rond openbaar en doelgroepenvervoer in kaart gebracht. De bevindingen staan in het kennisdocument ‘Basisinformatie voor concessie Zuid-Holland Noord’.

De ‘Basisinformatie’ is een concept. Het wordt definitief als bijlage van het ‘Beleidskader voor de aanbesteding Zuid-Holland Noord’.

Verloop aanbesteding

U kunt het proces van de aanbesteding op de voet volgen via deze website.

Start concessie

De looptijd van de nieuwe concessie (‘vergunning’ van de provincie aan het vervoersbedrijf) loopt van december 2022 tot december 2030 of december 2032, dus 8 of 10 jaar.

Alle reis- en reizigersinformatie kunt u vinden op www.arriva.nl.