Zuid-Holland Noord
De Provincie moet concessiegebieden op grond van de wet personenvervoer 2000 periodiek verplicht aanbesteden. Zij nodigt hierbij vervoersbedrijven uit om een zo goed mogelijke aanbieding te doen om openbaar vervoer te verzorgen.

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag.

Afsprakenkader

Op 24 april 2018 ondertekenden de provincie Zuid-Holland en de regio's Midden-Holland en Holland Rijnland het 'Afsprakenkader Aanbesteding Openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid-Holland Noord 2020'.

Dit afsprakenkader legt de gezamenlijke afspraken van de partijen vast over de aanpak en inhoudelijke voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord die in december 2022 van start gaat.

Basisinformatie

In 2018 en 2019 is via bijeenkomsten, interviews en data-analyse allerlei basisinformatie over Zuid-Holland Noord verzameld. Zowel over het openbaar vervoer als over het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en vervoer vanuit de Jeugd- en Participatiewet). Ook zijn maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen rond openbaar en doelgroepenvervoer in kaart gebracht. De bevindingen staan in het kennisdocument ‘Basisinformatie voor concessie Zuid-Holland Noord’.

De ‘Basisinformatie’ is een concept. Het wordt definitief als bijlage van het ‘Beleidskader voor de aanbesteding Zuid-Holland Noord’.

Beleidskader

Op dit moment wordt door de provincie en de begeleidingsgroep concessie gewerkt aan de teksten voor het beleidskader ten behoeve van de OV-aanbesteding. Het streven is om op 20 september 2019 het concept beleidskader gereed te hebben voor consultatie. De reactietermijn van de consultatie loopt tot en met 1 november 2019.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op het concept beleidskader in de consultatieperiode en/of vragen hebben naar aanleiding van het concept beleidskader, laat dat dan weten via zhn@pzh.nl.

Verloop aanbesteding

U kunt het proces van de aanbesteding op de voet volgen via deze website.

Start concessie

De looptijd van de nieuwe concessie (‘vergunning’ van de provincie aan het vervoersbedrijf) loopt van december 2022 tot december 2030 of december 2032, dus 8 of 10 jaar.

Alle reis- en reizigersinformatie kunt u vinden op www.arriva.nl.