Oeververvanging Merwedekanaal 2020 - 2023De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van het Merwedekanaal verantwoordelijk voor veilige en stabiele oevers. Zo zorgen we voor vlotte en veilige scheepvaart. Tussen Vianen en Gorinchem zijn de oevers op sommige plekken in slechte staat, langs beide kanten van het Merwedekanaal. Daarom vervangen de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht samen de oeverconstructies op verschillende locaties langs het Merwedekanaal.

Algemeen

De oevers van het Merwedekanaal zijn op een aantal plekken aan vervanging toe. Daarom vervangen de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht samen de oeverconstructies op verschillende locaties langs het Merwedekanaal. Dit gebeurt tussen 2018 en 2023.

In 2018 werd gewerkt in Molenlanden en Vijfheerenlanden, tussen 2021 en 2023 werken we in Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem. Deze werkzaamheden gaan in oktober van start. Aannemer De Vries Werkendam B.V. uit Werkendam voert de werkzaamheden uit.

Goede oeverconstructies zorgen ervoor dat schepen op het Merwedekanaal vlot en veilig kunnen doorvaren. Daarnaast voorkomen ze wateroverlast bij omwonenden en zorgen ze ervoor dat er geen grond van de oever in het water spoelt.

Via deze website houden we u op de hoogte over de werkzaamheden.

Actueel

De werkzaamheden gaan half oktober van start. Binnenkort begint de aannemer al met de nodige voorbereidingen buiten. Hierbij kunt u denken aan het meten van de draagkracht van de grond (sonderingen), de locatie bepalen van kabels en leidingen en uitvoeren van diverse andere metingen.

Planning

De werkzaamheden starten half oktober 2021 op locaties 2,7 en 9 (zie kaartje). Hieronder vindt u de voorlopige planning.

De werkzaamheden starten in oktober 2021 en eindigen in juni 2022.

Locatie 3 West

De werkzaamheden starten in september 2022 en eindigen in februari 2023.

Locatie 3 Oost

De werkzaamheden starten juni 2022 en eindigen in januari 2023.

Locatie 4

De werkzaamheden starten mei 2022 en eindigen in oktober 2022.

Locatie 5

De werkzaamheden starten maart 2022 en eindigen in september 2022.

Locatie 6

De werkzaamheden starten november 2022 en eindigen maart 2023.

Locatie 7

De werkzaamheden starten november 2021 en eindigen juni 2022.

Locatie 8

De werkzaamheden starten april 2022 en eindigen augustus 2022.

Locatie 9

De werkzaamheden starten oktober 2021 en eindigen april 2022.

Locatie 10

De werkzaamheden starten november 2022 en eindigen maart 2023.

Samenwerking met provincie Utrecht

Na het ontstaan van gemeente Vijfheerenlanden in januari 2019 is de provinciegrens verschoven. Daarom werken de provincies samen aan de oeververvanging.