Hefbruggen Boskoop, Gouwesluis en Waddinxveen
Op deze pagina vindt u informatie en veelgestelde vragen over de hefbrug Boskoop, Waddinxveen en Gouwesluis. De website wordt voortdurend geactualiseerd. Volg ook #hefbrugBoskoop, #hefbrugWaddinxveen en #hefbrugGouwesluis op Twitter.

Algemeen

Vanaf 10 oktober 2019 tot 20 november 2019 zijn aan de hefbrug Boskoop maatregelen uitgevoerd met als doel om de brug weer veilig in gebruik te kunnen nemen. In de eerste helft van 2020 zijn er nog een aantal aanvullende maatregelen aan de hefbrug Boskoop nodig, zodat de brug weer een tijd mee kan tot het planmatig onderhoud in 2024. Bij de hefbruggen Waddinxveen en Gouwesluis zijn inmiddels ook inspecties uitgevoerd. Lees hier meer informatie over de werkzaamheden en bevindingen bij de hefbruggen van Boskoop, Waddinxveen en Gouwesluis.

Hefbrug Boskoop

Q&A: vragen over de situatie en werkzaamheden

Welke maatregelen worden in 2020 uitgevoerd aan de hefbrug Boskoop?

In 2020 worden de bestaande kooiladders geheel vervangen en worden veiligheidshekjes geplaatst. Daarnaast dienen zowel de rechthoudkabels als de hijs- en neerhaalkabels vervangen te worden, en zal onderhoud aan de bestaande conservering plaatsvinden om materiaalafname door roestvorming te voorkomen.

Waarom zijn deze werkzaamheden nu nodig?

De aanvullende maatregelen zijn nodig om te zorgen dat de hefbrug Boskoop mee kan tot aan het planmatig onderhoud dat gepland staat voor 2024.

Waarom werd de brug in 2019 afgesloten?

Donderdag 10 oktober werd aan het einde van de dag geconstateerd dat de hefbrug Boskoop constructief onveilig was. De provincie besloot daarom de brug direct af te sluiten voor wegverkeer, fietsers en automobilisten. Ook werd de vaarweg gesloten.

Hoe is de provincie daar achter gekomen?

In het begin van 2019 is roestvorming geconstateerd. Dit gaf aanleiding tot verdergaande inspecties en onderzoek door de onderhoudsaannemer. Vanwege de complexiteit van de brug hebben wij een second opinion gevraagd op de resultaten van de onderhoudsaannemer aan een onafhankelijk ingenieursbureau. Op 10 oktober 2019 is er naar aanleiding van de lopende second opinion door het Ingenieursbureau Rotterdam geconstateerd dat de hefbrug Boskoop zonder het nemen van aanvullende maatregelen op dit moment constructief niet veilig is.

Hoe kon dit gebeuren?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We gaan dit uiteraard uitzoeken. Daarvoor hebben we de Eenheid Audit en Advies ingeschakeld.

Welke maatregelen zijn toen in 2019 genomen?

In beide heftorens zijn tijdelijke windverbanden met een beschermende laag aangebracht. Die zorgen voor stabiliteit van de brug bij harde wind. Verroeste delen van bestaand windverband en de kooiladders zijn verwijderd. Een van de 2 verbindingspunten in de torens is ook klaar.

Ook de schade aan de slijtlaag op het brugdek is hersteld die tijdens de reguliere inspectie is ontdekt. Vorst kan deze schade verergeren. Om de veiligheid van het verkeer te waarborgen en te zorgen dat de schade niet erger wordt, is de schade nu hersteld, nog voor de vorstperiode. Dit heeft geen gevolgen voor de planning, omdat het tegelijk met de andere werkzaamheden wordt uitgevoerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan delen van de brug.

Q&A: vragen over de maatregelen voor (vaar)weggebruikers in 2020

Wat is de planning voor de aankomende werkzaamheden in 2020 en wat heeft dit voor consequenties voor het verkeer?

In onderstaand overzicht vindt u de planning en wat de werkzaamheden voor consequenties hebben voor het verkeer. Wijzigingen worden direct verwerkt  in het overzicht.

Datum

Autoverkeer mogelijk?

Vaarverkeer

mogelijk?

Voetgangers en fietsers?

Werkzaamheden

Weekend van 2 en 3 mei

Nee

Nee

Ja, via pontonbrug

Vervangen rechthoudkabels

12 juli t/m 8 augustus*

Nee

Ja, via bloktijden

Ja, via pontonbrug

Vervangen van de kooiladders, de hijs- en neerhaalkabels en de conserveringswerkzaamheden

Weekend van 18 en 19 juli

Nee

Nee, ook geen bloktijden

Ja, via pontonbrug

Vervangen van de hijs- en neerhaalkabels

* In deze planning is rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van 5 dagen

Kunnen fietsers en voetgangers naar de overkant?

Ja, fietsers en voetgangers maken gebruik van een pontonbrug die vaart tussen het Kerkplein en de Galerij aan de noordkant van de brug. Aan de zuidzijde van de hefbrug vaart de pont tussen de Barendstraat en de Loswal aan de N207-zijde.

Hoe wordt het wegverkeer omgeleid?

Automobilisten en vrachtverkeer moeten omrijden. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld die wordt aangegeven met bebording.

Hoe worden de bloktijden voor het vaarverkeer bepaald?

De hefbrug wordt in bloktijden bediend zodat de vaarweg in deze bloktijden beschikbaar is. Bij het bepalen van de bloktijden en bediening van pontonbrug, houden wij rekening met vraag en aanbod van schepen. De bloktijden zullen in afstemming zijn met de bedientijden van de spoorbruggen in Gouda voor de vaart van lege containerschepen van de Julianasluis naar het Alpherium. We stemmen de bloktijden af met de verlader van de containerschepen en BLN Schuttevaer. Gemeente Alphen aan den Rijn voert in de periode maandag 20 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020 werkzaamheden uit aan het wegdek van de Albert Schweitzerbrug. Op werkdagen wordt de Albert Schweitzerbrug vanwege deze werkzaamheden ook in bloktijden bediend. De bloktijden van de Albert Schweitzerbrug worden zo veel mogelijk afgestemd op de bloktijden van de hefbrug Boskoop.

Q&A: vragen over klachten/schades

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Vragen of klachten kunt u melden bij het Klant Contact Centrum van de provincie zie hiervoor: https://www.zuid-holland.nl/contact/.

Hoe kan ik schade melden?

Op dit moment hebben wij nog geen standpunt ingenomen over de aansprakelijkheid. U kunt de eventuele schade wel bij ons melden via het schadeformulier. Binnen 8 weken ontvangt u van ons een reactie.

Hefbrug Waddinxveen

Q&A: vragen over de situatie

Wat gaat er nu gebeuren met de andere 2 soortgelijke hefbruggen in Waddinxveen en Gouwesluis?

Naar aanleiding van de geconstateerde roestvorming bij de hefbrug Boskoop zijn ook de andere twee hefbruggen over de Gouwe, in Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, geïnspecteerd.

Wat zijn de conclusies van de inspectie aan hefbrug Waddinxveen?

Uit de resultaten van de inspectie van de hefbrug Waddinxveen blijkt dat op enkele locaties sprake is van beginnende tot matige roestvorming, waarbij soms materiaalafname en loszittende schilfers zijn geconstateerd. De roestvorming zal, net als bij de hefbrug Gouwesluis, moeten worden gestopt, om degradatie van de constructie te voorkomen. De versterkingsmaatregelen die uitgevoerd zijn bij de hefbrug Boskoop zijn in Waddinxveen al eerder uitgevoerd. De bouten die gebruikt zijn wijken echter af van de bouten zoals bij de hefbrug Boskoop gebruikt zijn. Met het oog op het bereiken van een vergelijkbare versterking zoals bij de hefbrug Boskoop is het advies om de toegepaste bouten op termijn te vervangen. De stalen onderdelen waar de hefbruggen uit zijn opgebouwd zijn, in tegenstelling tot de tegenwoordig gebruikelijke boutverbindingen, met elkaar verbonden middels klinknagels. Elke toren bevat vele honderden van deze verbindingen. Van een aantal van de klinknagels is de onderhoudsstaat niet volledig duidelijk. Het in beeld brengen van de onderhoudsstaat vraagt een nadere analyse van de beschikbare inspectiegegevens. Zodra deze analyse is voltooid kan het totale maatregelenpakket en de urgentie ervan voor de hefbrug Waddinxveen worden bepaald.

Wanneer worden de werkzaamheden aanhefbrug Waddinxveen uitgevoerd?

Vanzelfsprekend gaan wij in overleg met de gemeenten en betrokken ondernemers- en belangenorganisaties over de uit te voeren werkzaamheden bij de hefbrug Gouwesluis. Wanneer er meer informatie beschikbaar is over de hefbrug Waddinxveen zullen wij dit ook met hen bespreken. We doen ons uiterste best om, samen met de aannemer, de periode van uitvoering van maatregelen in afstemming te bepalen.

Hefbrug Gouwesluis

Q&A: vragen over de situatie

Wat gaat er nu gebeuren met de twee andere soortgelijke hefbruggen in Waddinxveen en Gouweluis?

Naar aanleiding van de geconstateerde roestvorming bij de hefbrug Boskoop zijn ook de andere twee hefbruggen over de Gouwe, in Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, geïnspecteerd.

Wat zijn de bevindingen over de hefbrug Gouwesluis?

De conclusie van de uitgevoerde inspectie is dat de torens van de hefbrug Gouwesluis in goede staat verkeren. Op een aantal locaties in de torens is sprake van beginnende tot matige corrosie. Er is roestvorming geconstateerd aan de bovenzijde, de zijkant en de onderzijde van het bovenbordes. Daarnaast is er sprake van beginnende roestvorming op de kooiladders en dienen enkele bouten op de bovenzijde van het bordes en het leuningwerk vernieuwd te worden. Gezien de leeftijd van de conservering kan dit gezien worden als te verwachten reparatiewerkzaamheden.

Wanneer staan de werkzaamheden van hefbrug Gouwesluis gepland?

De aannemer heeft ons geadviseerd om de werkzaamheden dit jaar nog uit te voeren om verdergaande degradatie van de stalen onderdelen te voorkomen. Over de exacte data is nog niets bekend. Wel kunnen we aangeven dat de verwachte doorlooptijd van de werkzaamheden bedraagt, inclusief een onzekerheidsmarge van 2 dagen, 7 dagen. Het autoverkeer is gedurende de werkzaamheden geheel gestremd. Fietsers en voetgangers kunnen buiten werktijden, voor 07:00 en na 16:00, gebruik maken van de brug. Tijdens de periode dat de brug niet beschikbaar is voor alle wegverkeer wordt voor fietsers en voetgangers voorzien in een alternatieve oeververbinding, waarschijnlijk in de vorm van een pont of een beweegbare pontonbrug. Het scheepvaartverkeer kan tijdens de werkzaamheden in bloktijden gebruik maken van de vaarweg. Buiten werktijden kan de brug regulier worden bediend, maar blijft gestremd voor wegverkeer.