Werkzaamheden week 8 Dr. StapenséastraatDe doorstroming op de N207 staat onder druk. Een knelpunt op de N207 is het kruispunt Dokter Stapenséastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden. Het verkeer staat daar te vaak stil voor de verkeerslichten.

De provincie richt deze kruising opnieuw in en maakt daarbij gebruik van innovatieve technieken zoals slimme verkeerslichten (i-VRI’s). Dit soort verkeerslichten past zelf de regelingen aan op basis van informatie die zij ontvangen over bijvoorbeeld het verkeersaanbod.

In samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem en bewoners is een definitief ontwerp gemaakt voor de kruising Dokter Stapenséastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan. Ook worden de voetgangers- en fietsersoversteek en bushaltes verplaatst. Fietsers kunnen in de toekomst gebruikmaken van een ruime en overdekte fietsenstalling en er komen comfortabele bushokjes.

De uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden zal naar verwachting in het derde en vierde kwartaal van 2020 plaatsvinden.

Onderdeel van de maatregelen is het aanleggen van een vrijliggend fietspad aan het einde van de Dr. Stapenséastraat naar de Tuinderij.

Vooruitlopend hierop snoeien we bossages en kappen we enkele bomen achter de fietsenstalling aan het einde van de Dr. Stapenséastraat (zie bijlage). Hiermee willen we een meer open karakter creëren wat de sociale veiligheid ten goede komt. De kap- en snoeiwerkzaamheden starten in week 8.