Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan
Voorbereiding uitvoering

Provinciale Staten hebben op 25 april 2018 een Uitvoeringsbesluit genomen over de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan en verbetermaatregelen op en rond de N209 Hazerswoude-Dorp. Dit betekent dat het project verder kan gaan met de voorbereidingsfase. Als eerste moet er een milieueffectrapportage (MER) en een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld worden. Het VO en het MER vormen de input voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP): een bestemmingsplan op provinciaal niveau.

Dit alles vindt plaats in 2018 en de eerste helft van 2019. Er komen inspraakmomenten voor belanghebbenden en de provincie verzorgt informatiebijeenkomsten om alle onderdelen toe te lichten. De uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden kan pas dan plaatsvinden als MER, VO en PIP zijn vastgesteld. De daadwerkelijke aanleg is voorzien van 2021 tot 2023.


Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.

Document

Hier vindt u de projectkaart van de N207 Zuid.

Inloopavond 17 december

Informatie over het proces en de stappen in 2019.