Planstudie N207 Zuid fase 1



In de eerste helft van 2016 kozen de colleges van de provincie Zuid-Holland en gemeente Waddinxveen en de gemeenteraad in Alphen aan den Rijn voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste stap om de verkeers- en leefbaarheidsproblemen op te lossen. Tegelijkertijd is afgesproken dat er ook een verbetering moet komen voor de situatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. De onderzochte verdiepte weg door of randweg om Hazerswoude-Dorp en de verbinding met de N11 westelijk en oostelijk van het spoor zijn in deze fase afgevallen.

Verder is bij het voorkeursbesluit afgesproken om een verkenning te doen naar bereikbaarheids- en leefbaarheidsvraagstukken in het gebied op de lange termijn (2040). In deze verkenning wordt onder andere gekeken naar de toekomst van de N209, de Gouwe en de hefbruggen. Dit proces loopt parallel aan de Planstudie N207 Zuid.

Verlengde Bentwoudlaan

De Verlengde Bentwoudlaan verbindt de Hoogeveenseweg in Boskoop met de nog aan te leggen randweg Waddinxveen (de Vredenburghlaan-Bentwoudlaan). De nieuwe weg vermindert de verkeersdruk op het kruispunt Zijde-Roemer en het Noordeinde in Boskoop. De geluidsoverlast langs het Noordeinde neemt flink af en het International Trade Center (ITC) en het Pot en Containterteelt Terrein (PCT) zijn beter bereikbaar.

Verkeers- en leefbaarheidsmaatregelen op en rond de N209

Van de onderzochte verdiepte ligging en randweg werd duidelijk dat zij niet de oplossing vormen voor de knelpunten in Hazerswoude-Dorp. De randweg en de verdiepte weg lossen weliswaar verkeersproblemen in de dorpskern op, maar de baten wegen niet op tegen de kosten. En ze zorgen voor een aantal ongewenste bijeffecten, zoals geluidsoverlast en schade aan het landschap.

Vervolg planstudie

Het voorkeursbesluit Verlengde Bentwoudlaan in 2016 was een eerste stap. Hierna kon de verdere inpassing van de Verlengde Bentwoudlaan in de tweede fase van de planstudie worden uitgewerkt. Dit is in de tweede helft van 2016 en in 2017 gebeurd in samenwerking met belanghebbenden. Ook is er in deze periode gezamenlijk gezocht naar maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp te verbeteren.

Meer informatie

Alle informatie over de Planstudie N207 Zuid fase 1 (het voorkeursbesluit) vindt u in de publiekssamenvatting die hieronder te downloaden is. Ook is dit beluit toen uitgelegd in een 3 minuten animatiefilmpje dat hieronder te bekijken is. Lees meer over de tweede fase van de Planstudie.

Over de planstudie N207 Zuid

Onder de noemer Planstudie N207 Zuid hebben provincie en gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen mogelijkheden onderzocht om de verkeersdrukte in Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp op te lossen en de leefbaarheid te verbeteren. De eerste fase van de planstudie eindigde bij het voorkeursbesluit voor de Verlengde Bentwoudlaan. Eind augustus of begin september 2017 nemen de provincie en gemeenten een beslissing over de uitkomsten van fase 2 van de planstudie.


Publiekssamenvatting

n207-zuid-samenvatting

Animatievideo Planstudie

Uitleg onderzoek N207 Zuid in 3 minuten.