Planstudie N207 Zuidplanstudie-n207 header

Om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 te verbeteren zijn afgelopen jaren onder andere de oostelijke rondweg Boskoop, de parallelstructuur A12 en de maatregelen aan de N207 boven Alphen richting Leimuiden gerealiseerd. Ook is gewerkt aan de frequentieverhoging op het traject Gouda-Alphen waardoor de treinen vaker gaan rijden (R-net) en aan de Planstudie N207 Zuid.

De Planstudie N207 Zuid zoekt een oplossing voor de N207 en de wegen ten westen van de N207, omdat die steeds voller worden. Met name in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Op deze website kunt u meer lezen over de uitvoering van de Vredenburglaan in Waddinxveen.

Daarnaast is er ook een programma Beter Bereikbaar Gouwe in dit gebied.