Verbetermaatregelen Hazerswoude-Dorp
De komende jaren neemt de verkeersdrukte steeds verder toe in Hazerswoude-Dorp. De provincie Zuid-Holland heeft met behulp van onder meer inbreng uit de omgeving voorstellen uitgewerkt voor aanpassingen op en rond de N209 en de nieuwe aansluitingen op het lokale wegennet.

De gemeente Alphen aan den Rijn doet in samenhang hiermee zelf voorstellen voor de lokale structuur, aansluitend op de noordelijke en zuidelijke aansluitingen. In gezamenlijkheid werken de provincie en gemeente toe naar een optimale oplossing.


Contact

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de provincie Zuid-Holland via 070-4416611. Of mail naar

N207-zuid

De verbetermaatregelen in Hazerswoude-Dorp zijn onderdeel van het project N207-zuid. Hier werken wij samen aan de blijvende bereikbaarheid in Hazerswoude-Dorp, Waddinxveen en Boskoop.