Overzicht beroepsprocedures 2017

Datum besluit: 13 november 2018


Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld van de (hoger) beroepsprocedures waarin de Provincie Zuid-Holland betrokken is geweest. Het overzicht van beroepsprocedures over het jaar 2017 is inmiddels verschenen en ter kennisneming aan Provinciale Staten gezonden.

Type besluit: GS-vergadering