Verbeteren
Het groot onderhoud aan de N470 is meer dan het vervangen van het asfalt. De N470 wordt een weg die energie zal opwekken en besparen. Daarnaast worden er diverse maatregelen genomen om de doorstroom en de veiligheid van de weg te verbeteren.

Extra rijbaan

Tussen de Voorhofdreef en de A13 wordt de snelheid verlaagd van 100 km/u naar 80 km/u. Daarnaast zal de invoegstrook van de Schieweg gecombineerd worden met de uitvoegstrook van de Schoemakerstraat, hierdoor ontstaat er een grote in- en uitvoegstrook. Deze extra ruimte zorgt voor een betere doorstroming. Omwonende en nabijgelegen bedrijven hebben in het voortraject aangegeven behoefte te hebben aan deze extra rijbaan.

Kruising Voorhofdreef

De kruising Voorhofdreef wordt opnieuw ingericht om de doorstroming op de N470 te verbeteren en de filevorming te verminderen. Zo komt er bijvoorbeeld voor de kruising een extra rijbaan om het oppervlakte voor optrekkend verkeer te vergroten. Optrekkende voertuigen zijn trager dan rijdend verkeer, waardoor deze extra rijstrook zorgt voor een snellere doorstroom. Eenmaal opgetrokken voertuigen zullen na de kruising weer invoegen.

Herindeling Kruithuisplein

Het Kruithuisplein krijgt ook een herindeling om de doorstroom te verbeteren. Er zijn momenteel 2 rijstroken richting Delft Noord. Daar komt een rijstrook bij. Vanaf de N470 Ruyven komt er een zogenoemde ‘vrije rechtsaffer’, waardoor je zonder te stoppen voor verkeerslichten rechtsaf de A13-noord op kunt rijden.

Rotonde wordt kruispunt

De rotonde Ruyven zal een kruispunt worden met meer opstelstroken in diverse richtingen. De rotonde wordt vervangen voor een kruispunt omdat het -verkeer vanuit Ruyven regelmatig lang moet wachten voor zij de N470 op kunnen rijden. Met een kruispunt zal de doorstroming verbeteren.

Eenduidig wegbeeld rotondes

Alle rotondes van de N470 rondom Pijnacker-Nootdorp zullen functioneel worden aangepast zodat er een eenduidig wegbeeld gecreëerd wordt. Uit het verkeerspsychologisch onderzoek bleek dat dit de verkeersveiligheid zal vergroten. Iedere drietaksrotonde zal hetzelfde worden ingericht.

Nieuwe rotonde Komkommerweg

De Nieuwe Komkommerweg wordt met een rotonde aangesloten op de N470. Het fietspad langs de N470 gaat met een tunnel onder de Nieuwe Komkommerwegdoor. Zo kunt u via het bestaande fietspad langs de N470 zonder belemmeringen van Pijnacker naar Delft en omgekeerd. De Komkommerweg wordt een nieuwe uitvalsweg voor verkeer van en naar het glastuingebied Pijnacker West. Deze weg ontlast de kernen Pijnacker (Oostlaan) en Delfgauw van (vracht)-verkeer. Daarmee neemt de leefbaarheid en woonkwaliteit toe.

Nieuwe rotonde Oostelijke randweg

Tussen de N470 en de Katwijkerlaan legt de gemeente Pijnacker-Nootdorp de 'Oostelijke randweg' aan. Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook kunnen de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude in Pijnacker ervan gebruik maken. De Oostelijke randweg wordt met een rotonde aangesloten op de N470.

Verkeersregelinstallaties

Alle verkeersregelinstallaties van de N470 zullen worden vervangen voor de nieuwste versies. Het verkeer zal nog beter geregistreerd worden waardoor de verkeerslichten zich meer zullen aanpassen op het verkeer en de doorstroom verbetert.

Pechhavens

Langs de N470 zijn verschillende ‘pechhavens’ te vinden; een gedeelte van de vluchtstrook naast de weg waar automobilisten met pech tijdelijk kunnen stoppen. De weg heeft nu meer pechhavens dan volgens de richtlijnen nodig zijn. Daarom zullen er een aantal worden weggehaald.