Locaties windenergie (herziening VRM)
Een schone en toekomstbestendige energievoorziening, daar draagt de provincie Zuid-Holland actief aan bij. Hiervoor zijn verschillende energiebronnen en technologieën nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. En windenergie, opgewekt door windmolens, levert hieraan een cruciale bijdrage. Een moderne windmolen brengt ongeveer 3 MW op en levert groene stroom voor ongeveer 1800 huishoudens.

23 locaties in regio Rotterdam ter inzage

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 22 februari 2017 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam aangewezen waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Daarmee hebben zij het besluit van Gedeputeerde Staten bekrachtigd.

De 23 locaties zijn opgenomen in de ontwerp-partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Tijdens de inspraakperiode vanaf 17 maart tot en met 27 april 2017 is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De provincie organiseert in deze periode 6 inloopavonden. Na de zomer maken Provinciale Staten een definitieve keuze van locaties die geschikt zijn om windenergie te realiseren.

Ga naar: documenten inzien en zienswijze indienen

Kaart locaties ontwerp-VRM

  • Klik op de kaart voor een vergrote weergave

kaart locaties windenergie


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het proces, de inspraakmogelijkheden en onderzoeksresultaten?
Meld u aan voor de nieuwsbrief Locaties windenergie.

Proces locaties windenergie

Schema-windenergie-regio-Rotterdam

Visie Ruimte en Mobiliteit

De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid.