Zoeken

Locaties windenergie (herziening VRM)
windmolens langs Het Scheur Vlaardingen banner

Een schone en toekomstbestendige energievoorziening, daar draagt de provincie Zuid-Holland actief aan bij. Hiervoor zijn verschillende energiebronnen en technologieën nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. En windenergie, opgewekt door windmolens, levert een cruciale bijdrage.

Ga direct naar pagina onderzoekslocaties windenergie:

Onderzoekslocaties regio Rotterdam

De provincie Zuid-Holland heeft een concept-milieueffectonderzoek (planMER) laten uitvoeren naar alternatieve locaties voor windenergie in de voormalige Stadsregio Rotterdam. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn, dan kunnen Provinciale Staten ze opnemen in de provinciale Verordening Ruimte horend bij de Visie Ruimte en Mobiliteit, de VRM.

Het gaat om ruim 40 onderzoekslocaties in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Gedeputeerde Staten (GS) hebben het concept-milieueffectonderzoek (PlanMER) naar alternatieve locaties voor windenergie afgerond.

Ga voor meer informatie naar de pagina locaties windenergie regio Rotterdam (herziening VRM).

Onderzoekslocaties Pijnacker-Nootdorp en Delft

De provincie heeft in het concept-milieueffectonderzoek (planMER) ook 2 locaties in regio Haaglanden onderzocht:  A12 Balij (Pijnacker-Nootdorp) en Technopolis (Delft).

Deze locaties kunnen mogelijk bijdragen aan de afspraken die gemaakt zijn voor de provincie als geheel: 735,5 MW windenergie op land realiseren in 2020. Een moderne windmolen is ongeveer 3 MW en levert groene stroom voor ongeveer 1800 huishoudens.

Ga voor meer informatie naar de pagina locaties windenergie Pijnacker-Nootdorp en Delft (herziening VRM).

Kaart onderzoekslocaties

  • Klik op de kaart voor een vergrote weergave

Onderzoekslocaties-windenergie-versie-10-mei-2016