Herontwikkeling voormalige stortplaatsen
In Zuid-Holland liggen honderden voormalige stortplaatsen te wachten op herontwikkeling.

De stortplaatsen bieden mogelijk kansen voor woningbouw, bedrijfsterreinen of voor groene energie.

De provincie stimuleert de herontwikkeling en toetst de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid van plannen.

Kaart meest geschikte stortplaatsen

Kaart voormalige stortplaats

Op de kaart staan alleen voormalige stortplaatsen die volgens ons een hogere potentie hebben voor herontwikkeling. De afdeling Ruimte heeft enkele ruimtelijke afwegingen gemaakt waarbinnen de stortplaatsen met een hoog potentieel vallen. Zie 'Criteria herontwikkeling stortplaatsen'.