Een logische opstellingStem de opstelling van de panelen en bijkomende voorzieningen niet alleen af op de oriëntatie van de zon, maar houd rekening met omgevingsaspecten. Maak een zorgvuldig ontwerp met oog voor detail. Benut de schoonheid van orde, ritme en repetitie.

Hoogte

Stem de hoogte van de panelen af op het landschapstype en de inrichting van de rand.

Oriëntatie en overhoeken

Lijn de rijen panelen zorgvuldig uit, bij voorkeur in lijn met het kavel. Maak een zorgvuldig ontwerp voor de beëindiging van de rijen en geef eventuele overhoeken betekenis, bijvoorbeeld voor waterberging of natuurontwikkeling.

Bijkomende voorzieningen

Vanuit de omgeving mogen trafo’s, omvormers en andere bijkomende voorzieningen niet beeldbepalend zijn. Positioneer ze op een logische plek, maak ze zo compact als mogelijk en kies voor terughoudende vormgeving en kleurstelling.

Ontsluiting

Stem de opstelling van de panelen en bijkomende voorzieningen niet alleen af op de oriëntatie van de zon, maar houd rekening met omgevingsaspecten. Maak een zorgvuldig ontwerp met oog voor detail. Benut de schoonheid van orde, ritme en repetitie.

Materialisatie en beheer

Kies met de materialisatie en het beheer van het maaiveld voor een natuurlijke, vriendelijke uitstraling. Dicht het maaiveld niet af met bijvoorbeeld verharding of folie omdat dit ten koste gaat van het bodemleven.


Open gebieden

In gebieden waar de openheid beeldbepalend is, is een maximale hoogte van 1,5 logisch.

Ingesloten plekken

Op ingesloten plekken, tussen bebouwing of als de rand met opgaande beplanting is vormgegeven, zijn hogere panelen mogelijk.

Uitlijnen

Lijn de panelen uit met de richting van de kavel.

Rijen zorgvuldig uitlijnen

Rijen zorgvuldig uitlijnen en overhoeken benutten (ontwerp pilot zonneveld Melissant, pilot provincie Zuid-Holland, Rho Adviseurs in opdracht van Sunstroom)  en Omvormers uitlijnen.