Algemene inrichtingsprincipesVoor een zorgvuldig ontwerp van een zonnepark zijn 4 hoofdprincipes altijd van belang. Deze worden hier verder uitgewerkt.

  • Sluit aan bij de karakteristieken van het gebied.
  • Zet in op meervoudig ruimtegebruik en benut koppelkansen.
  • Maak randen met kwaliteit
  • Ontwerp een logische opstelling van de panelen en bijkomende voorzieningen.

Karakteristieken van het Gebied

stem_het_ontwerp_af_op_het_landschapstyp_1_1

Meervoudig ruimtegebruik

zonneveld_in_combinatie_met_natuurlijke_oever_en_bijenkast

Logische opstelling

in_open_gebieden_is_maximale_hoogte_van_1_5_m_logisch_1