Stortplaatsen, slibdepots en spaarbekkensVoormalige stortplaatsen, slibdepots en spaarbekkens bieden kansen voor meervoudig ruimtegebruik in combinatie met zonne-energie.

Veel (voormalige) stortplaatsen zijn ruimtelijk niet of nauwelijks als zodanig zichtbaar en hebben al een ander gebruik gekregen. Ze bieden geen aanleiding voor de plaatsing van een zonneveld.

Andere stortplaatsen liggen verhoogd in het landschap, soms afgeschermd met hekken en zonder nieuw gebruik. Een aantal is (deels) nog in gebruik als stortplaats. Een zonneveld kan dan een nieuwe betekenis geven. Dit vraagt altijd om nader onderzoek en maatwerk.

Op slibdepots en spaarbekkens zijn kansen voor drijvende zonnepanelen. Met spaarbekkens worden locaties bedoeld waar permanent water staat, het gaat niet om overloopgebieden/piekbergingsgebieden.

Ruimtelijke principes voormalige stortplaatsen

  • Beschouw de voormalige stortplaats en omgeving als 1 geheel en maak een integraal ontwerp.
  • Aandacht voor de zichtbaarheid vanuit de omgeving op de vaak hoger gelegen stortplaatsen.
  • Voorkom (nieuwe) hekwerken. Kies voor natuurlijke afscheidingen zoals water of integreer hekken waar mogelijk met al aanwezige afschermingen rondom de stortplaats/slibdepot of spaarbekken.
  • Bij een openbare, recreatieve functie op een stortplaats doet het zonneveld daar geen afbreuk aan, maar voegt een nieuwe betekenislaag toe. Kies bijvoorbeeld voor een parkachtige inrichting en een educatieve functie.
  • Houd rekening met technische eisen vanuit de stortplaats zoals de afdekking en zoek naar nieuwe oplossingen voor de plaatsing van de panelen. Een voorbeeld is zonnefolie. Kies hierbij voor een neutrale kleur die niet teveel afsteekt tegen de ondergrond.

Ruimtelijke principes slibdepots en spaarbekkens

  • Kies voor een drijvende opstelling van de panelen
  • Kies voor een heldere vormgeving die de randen van het water volgt, of juist een afwijkende, sterke geometrische vorm daaraan toevoegt.

Heldere geometrische vorm zonneveld (vuilstort Waalwijk)

Bron: Segaar, P.J. voor Polder PV (2005). Sustainable “fairy tail ‘in the Netherlands. www.polderpv.nl/ecopark_Waalwijk

Experiment zonnefolie op vuilstort bij de slufter (Tweede Maasvlakte)

Panelen volgen de vorm van het water, de Krim Texel

Bron: Texel4Trading, www.oneworld.nl/powerswitch/op-welk-nederlands-water-gaan-we-zonnepanelen-leggen