Inrichtingsprincipes per categorieOp deze pagina wordt een nadere toelichting gegeven op de provinciale beleidscategorieën zonne-energie inclusief specifieke ontwerpprincipes. De algemene ontwerpprincipes en de ambitie zijn altijd van toepassing en worden hier niet nogmaals herhaald.


Agrarisch bouwblok

Infrastructuur

Stortplaatsen

Glastuinbouwgebieden

Stads- en Dorpsranden

Wind en zonne-energie

Knikpuntgebieden