Informatiebijeenkomst concept ontwerp PIP N207 Zuid
Op woensdagavond 23 september organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst over het project N207 Zuid. Wij waren van plan om u tijdens een echte bijeenkomst over de plannen te vertellen, maar vanwege het coronavirus werd dit een digitale (video)bijeenkomst. Ruim 170 deelnemers uit o.a. Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp deden mee aan deze digitale bijeenkomst over de eerste versie van het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid. Zij kregen live uitleg over dit plan en konden direct vragen stellen via een chatfunctie.

Inspraak ontwerp PIP

Het plan waar deze bijeenkomst over ging, het concept ontwerp PIP, is de eerste versie van dit bestemmingsplan op provinciaal niveau. De medeoverheden hebben tot 1 oktober 2020 gelegenheid gehad om op deze versie te reageren. De reacties worden samengevat en beantwoord in het verslag vooroverleg. Opmerkingen uit deze reacties kunnen in het plan worden verwerkt, waarna het PIP de status ‘Ontwerp’ krijgt. Naar verwachting is het ontwerp PIP in het tweede kwartaal 2021 klaar. Het is dan voor iedereen mogelijk om op deze tweede versie een officiële reactie te geven. Eind 2021 is het PIP definitief.

Meer weten, lees dan de publiekssamenvatting van het concept ontwerp PIP.

Beantwoording van vragen

Wij merken dat veel mensen betrokken zijn bij de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van uw dorp. Tijdens de digitale informatiebijeenkomst zijn er namelijk wel 100 vragen gesteld. Het lukte dan ook niet om elke vraag meteen in de studio te beantwoorden. Die antwoorden heeft u nog van ons tegoed. Naar verwachting kunt u eind oktober alle vragen én de antwoorden lezen op deze webpagina.


Blok 1: Bentwoudlaan

Blok 2: maatregelen N209 Hazerswoude-Dorp

Concept ontwerp PIP N207 Zuid

In juli 2020 is de eerste versie van het PIP vrijgegeven. Wilt u meer weten over dit plan en/of de samenvatting lezen? Kijk dan op de pagina over het provinciaal inpassingsplan N207 Zuid.