Aangaan subsidie contract ELENA met EIB en vaststellen UOK met gemeenten

Datum besluit: 8 september 2020


Negen gemeenten in Zuid-Holland ontvangen gezamenlijk een Europese subsidie van € 2,7 miljoen om 10 woonwijken toekomst bestendig te maken. Door de krachten te bundelen en de provincie Zuid Holland in te schakelen als penvoerder, kon worden voldaan aan alle voorwaarden van de EU. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking die in deze tijd nieuw perspectief biedt om Schone Energie voor iedereen in te zetten. Want deze 10 projecten voor duurzame wijkwarmte gaan ook als aanjager dienen om de energietransitie te versnellen en creëert daarmee nieuwe economische activiteiten.

Type besluit: GS-vergadering