Provincie als opdrachtgever van openbaar vervoerDe provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van openbaar vervoer in de gebieden Zuid-Holland Noord, Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Binnen deze gebieden heeft de provincie het openbaar vervoer opgedeeld in 5 concessies:

Openbaar vervoer concessies

Per concessie onderzoekt de provincie de vervoervraag. Op basis daarvan maakt de provincie een beleidskader en een programma van eisen waar het openbaar vervoer in dat gebied aan moet voldoen. Op basis hiervan wordt het openbaar vervoer per concessie aanbesteed. Alle vervoerders kunnen zich inschrijven voor dit soort concessies. De vervoerder met het beste aanbod ontvangt een subsidie van de provincie om het openbaar vervoer in die specifieke concessie voor een bepaalde periode uit te voeren.

Voor Den Haag, Rotterdam en omgeving ligt de verantwoordelijkheid voor het stads- en streekvervoer bij de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Daarnaast is de NS verantwoordelijk voor het nationale treinvervoer.

Nauw contact tussen concessiemanager en vervoerder

Als de provincie een openbaar vervoer concessie aan een vervoerder heeft gegund, houdt de concessiemanager van de provincie nauw contact met de vervoerder die het openbaar vervoer in deze concessie verzorgt. De concessiemanager ziet er onder andere op toe dat de vervoerder voldoet aan het programma van eisen voor die concessie.

Reizigersplatforms

Reizigersplatforms spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer. De vervoerder is verplicht deze in de gelegenheid te stellen om advies te geven. Bijvoorbeeld bij een verandering in de dienstregeling of andere maatregelen die de reiziger raken. Binnen de provincie Zuid-Holland zijn 3 reizigersplatforms actief:

Sociale veiligheid

De sociale veiligheid in het openbaar vervoer is voor de reiziger van groot belang. De provincie Zuid-Holland stimuleert de verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer door samen te werken met onder andere vervoerders, politie, justitie en scholen. Vervoerders ontvangen daarnaast een financiële bijdrage van de provincie om de sociale veiligheid te verbeteren.