Proces
Aanbestedingsfase

aanbesteding

De aanbestedingsfase is gestart in 2017. In juni 2018 is deze fase afgerond en is een aannemer gekozen. De aanbesteding werd gepubliceerd en geïnteresseerden konden zich inschrijven. Na de eerste selectiefase bleven er nog 5 aannemers over. De procedure die gevolgd werd, is een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. In dit proces worden de aannemers uitgedaagd om binnen het programma van eisen eigen innovaties voor te stellen en zo veel mogelijk CO2-reductie te behalen. Naast de eigen innovaties van de aannemer, heeft de provincie zelf ook een paar maatregelen voorgeschreven die zij graag terugziet in de weg. Over deze innovaties leest u meer op de pagina Innoveren. Boskalis is als aannemer gekozen voor de werkzaamheden aan de N470. Momenteel worden de plannen van Boskalis verder uitgewerkt.

Bouwfase

bouwfase

In de bouwfase krijgt de N470 een volledige make-over. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd: de fundering wordt vervangen en de inrichting van de rijbanen wordt aangepakt om de doorstroom te verbeteren. Hierover leest u meer op de pagina verbeteren. Tegelijkertijd worden innovatieve energiemaatregelen aangelegd en krijgen de proefopstellingen voor de meer experimentele oplossingen een plek. Grote wegafsluitingen vinden zo veel mogelijk tijdens het weekend of ’s nachts plaats. Zo wordt de overlast voor gebruikers van de N470 zo klein mogelijk gehouden. De voorbereidende werkzaamheden zijn in augustus 2018 gestart. In maart 2019 starten we met de bouw van de nieuwe N470.