Proces
Aanbestedingsfase

aanbesteding

De provincie bevindt zich momenteel in de aanbestedingsfase die gestart is in 2017. De aanbesteding werd gepubliceerd en geïnteresseerden konden zich inschrijven. Na de eerste selectiefase bleven er nog 5 aannemers over.
De procedure die gevolgd wordt is een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. In dit proces worden de aannemers uitgedaagd om binnen het programma van eisen eigen innovaties voor te stellen en zo veel mogelijk CO2-reductie te behalen. Naast de eigen innovaties van de aannemer, heeft de provincie zelf ook een paar maatregelen voorgeschreven die zij graag terugziet in de weg. Over deze innovaties lees je meer op de pagina Innoveren. In mei 2018 zal een aannemer worden gekozen die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren.

Bouwfase

bouwfase

In de bouwfase krijgt de N470 een volledige make-over. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd: de fundering wordt vervangen en de inrichting van de rijbanen wordt aangepakt om de doorstroom te verbeteren. Hierover leest u meer op de pagina verbeteren. Tegelijkertijd worden innovatieve energiemaatregelen aangelegd en krijgen de proefopstellingen voor de meer experimentele oplossingen een plek. Grote wegafsluitingen vinden zo veel mogelijk tijdens het weekend of ’s nachts plaats. Zo wordt de overlast voor gebruikers van de N470 zo klein mogelijk gehouden. De werkzaamheden starten naar verwachting in augustus 2018.