Proces N470
Aanbestedingsfase

aanbesteding

De aanbestedingsfase is gestart in 2017. In juni 2018 is deze fase afgerond en is een aannemer gekozen. De aanbesteding werd gepubliceerd en geïnteresseerden konden zich inschrijven. Na de eerste selectiefase bleven er nog 5 aannemers over. De procedure die gevolgd werd, is een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. In dit proces worden de aannemers uitgedaagd om binnen het programma van eisen eigen innovaties voor te stellen en zo veel mogelijk CO2-reductie te behalen. Naast de eigen innovaties van de aannemer, heeft de provincie zelf ook een paar maatregelen voorgeschreven die zij graag terugziet in de weg. Over deze innovaties leest u meer op de pagina Innoveren. Boskalis is als aannemer gekozen voor de werkzaamheden aan de N470. Momenteel worden de plannen van Boskalis verder uitgewerkt.