Stappenplan in de praktijkAan de hand van 3 voorbeelden laten we zien hoe het stappenplan in de praktijk werkt. Elk voorbeeld bevat een kaart met de huidige kwaliteit en opgaven. Vervolgens is het ontwerp van het zonneveld verbeeld, met bijbehorende inpassingsmaatregelen en koppelkansen.

De casussen zijn fictief.


Casus zonneveld in dorpsrand

Zonneveld bij dorpsrand

Casus zonneveld in glastuinbouwgebied

20190226_dm_cases-05

Casus zonneveld bij windpark

Zonneveld bij windpark