Op weg naar ruimtelijke kwaliteit: stappenplanEen gouden formule voor ruimtelijke kwaliteit bestaat niet en elke locatie en elk initiatief is uniek. Het proces om te komen tot ruimtelijke kwaliteit is daarom minstens zo belangrijk als het vastleggen van regels. Om dit proces te faciliteren is een stappenplan ontwikkeld. Het doel is om gezamenlijk (initiatiefnemer, gemeente en in sommige gevallen provincie) tot een plan met kwaliteit te komen. Daarbij wordt het ontwerpproces ingezet als middel om ontdekkingen te doen en kansen op te sporen, die vooraf nog niet in beeld waren.

Stappenplan

Het stappenplan is in het schema verbeeld en bestaat uit 5 stappen. Het is gebaseerd op het ‘Provinciaal werkboek ruimtelijke kwaliteit, april 2016’ en specifiek voor een zonneveld.

Om goed invulling te kunnen geven aan de stappen zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Deze zijn opgenomen in het schema. Dit zijn bestaande provinciale (beleids)documenten aangevuld met deze handreiking.

Ontwerpen is geen lineair, maar een cyclisch proces, waarbij elke stap weer nieuwe inzichten oplevert en ook weer vraagt om aanscherping en nadere uitwerking van de eerdere stappen. Het stappenplan zal in de praktijk daarom meerdere malen worden doorlopen om tot een goed plan te komen.

Hieronder de ‘lees meer’ teksten per stap.

Download het schema stappenplan.