Noël van Dooren 2020-2023Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over landschap en leefomgeving. Door zijn onafhankelijke positie heeft de PARK een belangrijke rol in het publieke debat over ruimtelijke ontwikkelingen op regionaal niveau.

Van 2020 tot 2023 is landschapsarchitect Noël van Dooren provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit.

Advies over ruimtelijke kwaliteit

De PARK geeft gevraagd en ongevraagd advies op basis van onderzoek, gesprekken en ateliers. Hij legt hierbij steeds verbindingen tussen bestuurders, beleidsmakers en experts van buiten. De adviezen kunnen een agenderend of inspirerend karakter hebben, op concrete projecten gericht zijn of de ontwikkeling van beleid en organisatie betreffen.

PARK Werkplan 2020 - 2023

In zijn werkplan ‘Geen tijd te verliezen’ (PDF) presenteert Noël van Dooren zijn uitgangspunten. Deze leiden tot 4 strategische thema's die gaan over heel concrete situaties in specifieke gebieden. Hiermee wil de PARK een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ruimte in Zuid-Holland.

Reagerend op de bijzondere omstandigheden als gevolg van corona, voegt Noël 'Ruimte na corona' als 5e speerpunt toe. Daarin onderzoekt hij de effecten van de pandemie in de komende jaren op het ruimtegebruik in Zuid-Holland. Lees meer over de 4 thema's en Ruimte na corona:

Contact

Wil je Noël van Dooren een thema, plek of opinie aanreiken? Mail n.van.dooren@pzh.nl


Eén jaar PARK - Noël van Dooren

Het eerste jaar van mijn PARK-periode voltrok zich op de fiets en vanuit mijn zolderstudio.